Collectieve zorgverzekering

Geld besparen op je zorgverzekering. Dat klinkt voor veel mensen als muziek in de oren. Maar is dat niet moeilijk? En komt er veel administratieve rompslomp bij kijken? Met het afsluiten van een collectieve zorgverzekering kan veel geld bespaard worden, zonder dat dit veel lastige administratie met zich meebrengt.

Een collectieve verzekering is een verzekering waar veel mensen tegelijk gebruik van maken. Hierdoor kan de verzekeraar korting geven op de premie, waardoor dat tientallen euro’s per jaar kan schelen. Ook andere bonussen, zoals korting op hulpmiddelen en lidmaatschapsgeld van patiëntenverenigingen kan bij een collectieve verzekering inbegrepen zitten. Dat betekent overigens niet dat een collectieve verzekering per definitie de goedkoopste is. Bepaalde individuele verzekeraars kunnen goedkoper zijn doordat zij andere afspraken hebben of een andere bedrijfsvoering hebben.

Collectieve zorgverzekeringNiet alleen verzekerden profiteren van de voordelen van een collectieve verzekering. Ook verzekeraars hebben baat bij het collectief afsluiten, omdat zij hiermee direct veel klanten in hun systeem kunnen bijschrijven. Ook zijn verzekeraars natuurlijk belangrijke spelers in bijvoorbeeld de zorg, omdat zij vaak onderhandelen over wat vergoed wordt tegen welke prijs. Met een groot klantenbestand worden deze onderhandelingen makkelijker. Dit geldt des te meer als er bijvoorbeeld veel patiënten met dezelfde aandoening of ziektebeelden bij de verzekeraar geregistreerd staan.

De verzekeraar kan hiermee zijn diensten beter afstemmen op deze patiënten en tegelijkertijd zijn onderhandelingspositie versterken. Dit helpt bij het verkrijgen van goede medicijnen en de juiste hulpmiddelen, maar ook voor regelingen voor controles. Daarnaast kunnen gespecialiseerde verzekeraars geld van de overheid krijgen vanuit het zogenaamde vereveningsfonds. Dit alles samengenomen maakt dat ook voor verzekeraars een collectieve verzekering een sterke zet is.

Collectieve zorgverzekering steeds populairder

Een collectieve zorgverzekering wordt steeds populairder. Inmiddels is bijna zestig procent van de Nederlanders collectief verzekerd. Dit doen ze bijvoorbeeld via hun werkgever, maar het kan ook via loterijen, kranten en verenigingen. Verwacht wordt dat steeds meer mensen zich collectief laten verzekeren, omdat zij op deze manier korting krijgen op hun premie. Ook worden hulpmiddelen en aanvullende verzekeringen vaak goedkoper door een collectieve verzekering.

Met een collectieve verzekering wordt vaak aan een zorgverzekering gedacht, maar ook bestaan er collectieve pensioen- en werknemers verzekeringen. Steeds meer verzekerden verenigen zich om ook invloed uit te kunnen oefenen op hun verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan patiëntengroepen die mee willen beslissen over de zorginkoop van hun verzekeraar. De verzekerde van tegenwoordig wil zowel inspraak als een goede prijs. Hierdoor is de collectieve verzekering een goed alternatief voor een individuele verzekering. Doordat verzekeraars ineens een flink aantal verzekeringnemers erbij krijgen kan daardoor ook korting worden bedongen.

Maar let op! Soms is het voordeliger om niet collectief verzekerd te zijn! Een eigen zorgverzekering buiten het collectief om kan voordeliger zijn. Bedrijven maken afspraken met zorgverzekeraars maar kijken daarbij niet altijd welke zorgverzekering het voordeligste is. Daarbij kan de collectieve verzekering iets wat u wel verzekerd wil hebben, toch niet dekken! Vergelijk daarom goed en sluit desnoods een verzekering voor uw zorg af buiten het collectief om!